: TVO 24H: 2021-08-17 17:50:30

Lượt xem: 292

Bộ trưởng Tài chính: Còn dư 252.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, ở địa phương hiện còn dư 252.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương. 7 tỉnh đề nghị dùng tiền này chống dịch, song Bộ Tài chính không đồng ý.

Chiều 17/8, tiếp tục phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Một vấn đề đáng chú ý được Chính phủ đề xuất, các đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở một số cơ quan sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2022 cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương vào 1/7/2022.

Thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ giải trình rõ hơn vấn đề này, để bảo đảm tính khả thi và phù hợp giữa mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương và các nội dung dự thảo về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

Cho ý kiến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nghị quyết của T.Ư đã khẳng định, việc cải cách tiền lương nhất quyết phải tiến hành vào 1/7/2022, theo đó, tất cả các cơ chế đặc thù phải được bãi bỏ, không thể có công chức loại 1, loại 2, loại 3 nữa.

"Các địa phương lúc nào cũng khẳng định là có đủ nguồn cho cải cách tiền lương nhưng nếu sau này không đảm bảo được thì ai là người chịu trách nhiệm? Lúc nào Bộ Tài chính cũng kêu không có nguồn cải cách tiền lương nhưng vẫn duyệt cho chi từ nguồn cải cách tiền lương", ông Huệ nói.

Giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ở địa phương hiện còn 252.000 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương còn dư. Vừa rồi, 7 tỉnh đề nghị dùng tiền này chống dịch.

 

"Bộ Tài chính đã trả lời là dùng các nguồn khác như dự trữ tài chính, tiết kiệm chi thường xuyên; chưa đủ thì phải thực hiện điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, cắt giảm các khoản không cần thiết còn nguồn cải cách tiền lương luôn sẵn sàng để thực hiện", ông Phớc nói.

Liên quan tới vấn đề này, bà Mai Thị Thu Vân, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết, hiện có 10 tỉnh có kiến nghị sử dụng tiền còn dư sau khi đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương để chống dịch COVID-19. Nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo để cho phép sử dụng. Số tiền đó chỉ chuyên về chống dịch COVID-19, không làm nhiệm vụ khác.

Chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, do còn một số vấn đề cần làm rõ thêm, nên Uỷ ban Thường vụ chỉ ban hành nguyên tắc, giao Ủy ban TCNS chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung, hoàn chỉnh Nghị quyết và tiếp tục gửi xin ý kiến trước khi ban hành.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát, thể hiện trong Nghị quyết việc đảm bảo nguồn lực thực hiện các tiêu chí, định mức và thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022 như Nghị quyết của Quốc hội, trình Quốc hội quyết định vào kỳ họp tháng 10/2021.

Bình luận