: TVO 24H: 2021-08-22 11:48:31

Lượt xem: 2199

Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn số 3403 trả lời Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM về giải trình công văn số 2787 của Bộ GD-ĐT.

Trong công văn trả lời Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ngày 12-8, Bộ GD-ĐT có ý kiến 3 vấn đề sau:

- Yêu cầu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thực hiện nghiêm Nghị quyết số 209 ngày 24-6-2021 của Ban Cán sự đảng Bộ GD-ĐT về công tác cán bộ của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và công văn số 2787 ngày 6-7-2021 của Bộ GD-ĐT;

- Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường trong việc ký thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16-3-2021 không đúng với quy định, báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 31-8;

Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM - Ảnh 1.

Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16-3-2021 không đúng với quy định

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cần giải quyết dứt điểm đơn thư của viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm (nếu có); báo cáo Bộ GD-ĐT ngay sau khi có kết quả giải quyết.

Trước đó, để chuẩn bị nhân sự hiệu trưởng sau khi PGS-TS Đỗ Văn Dũng hết tuổi quản lý (từ 1-5-2021), Hội đồng trường (HĐT) Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã thực hiện quy trình nhân sự đề nghị Bộ GD-ĐT công nhận PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy giữ chức Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 209 ngày 24-6-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT không đồng ý công nhận ông Nguyễn Trường Thịnh giữ chức Hiệu trưởng. Lý do không đồng ý công nhận hiệu trưởng được Bộ GD-ĐT nêu rõ trong công văn số 2787 ngày 6-7-2021, vì:

Trong phiên họp HĐT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM ngày 5-3-2021, HĐT có thảo luận nhưng không biểu quyết và không có nghị quyết về việc tiếp tục hay không tiếp tục giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền. Sau đó, Chủ tịch HĐT ký ban hành Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16-3-2021 (thông báo số 07/TB-HĐT) về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền (không căn cứ trên nghị quyết của HĐT) là không đúng với quy định tại khoản 10 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Việc Chủ tịch HĐT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM ký thông báo số 07/TB-HĐT không đúng quy định, dẫn đến việc TS Trương Thị Hiền không được tham gia với vai trò là thường vụ Đảng ủy và Phó Hiệu trưởng trong các hội nghị thực hiện quy trình hiệu trưởng; từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Huy Lân/ NLĐO
 
 
 
 
Bình luận