: TVO 24H: 2019-11-21 07:36:45

Lượt xem: 2367

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

Khi mua trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần nắm rõ các thông tin gồm doanh nghiệp phát hành, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, cam kết của chủ thể phát hành đối với trái phiếu... Nhà đầu tư khi tham gia thị trường cần tiếp cận đầy đủ thông tin, phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp phải khi mua trái phiếu.

Bộ Tài chính vừa có khuyến nghị về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong bối cảnh thị trường phát triển nhanh. Theo Bộ Tài chính, một số rủi ro nhà đầu tư TPDN có thể gặp phải là doanh nghiệp không thực hiện được các điều kiện, điều khoản của trái phiếu do mất khả năng thanh toán; doanh nghiệp không thanh toán được đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu; doanh nghiệp không thực hiện được cam kết với nhà đầu tư về mua lại trái phiếu trước hạn...

Do đó, bộ khuyến nghị nhà đầu tư TPDN, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân không mua TPDN chỉ vì lãi suất cao. Khi mua TPDN, nhà đầu tư cần nắm rõ các thông tin gồm doanh nghiệp phát hành, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, cam kết của chủ thể phát hành đối với trái phiếu và kỳ hạn và phương thức trả nợ gốc, lãi, tình hình tài chính và việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành.

Thông lệ thị trường tài chính cho thấy TPDN, nhất là trái phiếu phát hành theo hình thức riêng lẻ chỉ phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức, chuyên nghiệp, không phù hợp với nhà đầu tư cá nhân không có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro. Nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ không có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư nên tham gia đầu tư qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để đảm bảo việc đầu tư an toàn, hiệu quả.

Để tránh những rủi ro trong đầu tư, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và các nhà đầu tư cần chú ý một số vấn đề. Thứ nhất, đối với doanh nghiệp, khi phát hành TPDN cần tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật khi huy động vốn trái phiếu, công bố công khai thông tin về tình hình tài chính, mục đích huy động vốn từ phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư khi tham gia thị trường cần tiếp cận đầy đủ thông tin, phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp phải khi mua trái phiếu. Trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ là cần công bố đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư, tư vấn cho doanh nghiệp phát hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi phát hành trái phiếu.

Bộ Tài chính: Nhà đầu tư không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao - Ảnh 1.

Nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: Bộ Tài chính.

Sự phát triển của thị trường TPDN cho thấy bước đầu có sự dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu, hướng tới việc phát triển cân bằng hơn giữa kênh thị trường vốn và kênh tín dụng ngân hàng, nhằm giảm áp lực huy động cho kênh tín dụng ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ.Từ năm 2017 trở lại đây, thị trường TPDN có sự phát triển nhanh do nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp tăng mạnh. Dù bối cảnh tăng trưởng tín dụng trong 2019 có xu hướng chậm lại nhưng khối lượng phát hành TPDN trong 9 tháng qua vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

Với đặc thù TPDN là công cụ nợ do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ, mà khả năng trả nợ của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào tình hình tài chính và kết quả kinh doanh nên nhà đầu tư cần phải cân nhắc, đánh giá được rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

Bộ Tài chính cũng cho biết các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tăng cường công tác quản lý giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Lê Hải (Bizlive)

Bình luận