Kinh tế - Tài chính

Lãi suất cho vay chạm đỉnh 16%

Lãi suất huy động liên tục tăng lên gây áp lực với lãi suất cho vay, mức lãi suất cho vay trên 12% đã xuất hiện nhiều hơn, thậm chí, có nơi lên tới 16%/năm.

Xem thêm

Pages