: TVO 24H: 2021-07-08 16:15:11

Lượt xem: 2309

Bộ Văn hóa tái khẳng định không đủ căn cứ tước danh hiệu nghệ sĩ Hoài Linh

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký văn bản trả lời đơn thư về việc tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đối với nghệ sĩ Hoài Linh.

Bình luận