: TVO 24H: 2020-07-12 07:14:58

Lượt xem: 2305

Các ngân hàng giảm vay mượn lẫn nhau

Thanh khoản dư thừa khiến giao dịch bằng VND lẫn USD tren liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần đầu tháng 7. Lãi suất liên ngân hàng cũng tiếp tục duy trì ở mức rất thấp.

Các ngân hàng giảm vay mượn lẫn nhau

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật thông tin hệ thống ngân hàng trong tuần đầu tháng 7 (29/6-3/7). 

NHNN cho biết, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 311.174 tỷ đồng, bình quân 62.235 tỷ đồng/ngày, giảm  3.436 tỷ đồng/ngày so với tuần 22-26/06/2020. Trong khi đó, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 123.802 tỷ đồng, bình quân 24.760 tỷ đồng/ngày, giảm 309 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

​Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (70% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (14% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 18%.

So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể, đối với các giao dịch VND, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,13%/năm, 0,29%/năm và 0,86%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,13%/năm và 0,28%/năm.

Trên thị trường 1, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7-4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4-6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5 - 7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Thu Thuỷ/Trí thức trẻ

Bình luận