: TVO 24H: 2021-06-20 09:48:49

Lượt xem: 2173

Chính phủ mua lại 30 triệu liều vaccine AstraZeneca của VNVC

Chính phủ mua lại 30 triệu liều vaccine AstraZeneca mà VNVC đã nhập, gồm cả số liều Bộ Y tế đã nhận từ doanh nghiệp này, theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Bình luận