: TVO 24H: 2020-06-16 07:59:40

Lượt xem: 2134

Công chức không được hưởng chính sách khi tinh giản biên chế từ 1/1/2022?

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021

 
Bình luận