: TVO 24 GIỜ: 2020-07-18 15:35:07

Lượt xem: 2191

Huyện Phù Yên sẽ có thêm 2 xã về đích nông thôn mới trong năm 2020

Theo Báo cáo số: 402/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Phù Yên, về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2020; huyện Phù Yên (Sơn La) sẽ phấn đấu thêm 02 xã (Tường Phù, Tân Lang) đạt chuẩn nông thôn mới xã vào cuối năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện thành 07 xã.

Hỗ trợ phát triển sản xuất các chuỗi nông sản hơn 11 tỷ đồng

Đồng thời, chỉ đạo 05 xã đã đạt chuẩn (Gia Phù, Huy Bắc, Mường Cơi, Huy Hạ, Quang Huy) rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới, đánh giá kết quả theo Bộ tiêu chí bản nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi phấn đấu đạt bản NTM kiểu mẫu năm 2020.

Triển khai "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới", Tổ công tác số 2
gồm 19 phòng, ban, đơn vị trong huyện đã ủng hộ kinh phí tổ chức thi công giúp xã Tân Lang
làm đường vào Nhà văn hóa bản Vường. Ảnh: X. Trường

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kết quả trong 06 tháng đầu năm nay huyện Phù Yên đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 210 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các xã Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi và Suối Tọ; chỉ đạo 02 xã Tường Phù và Tân Lang tổ chức ra soát lập danh sách 140 gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn để đăng ký nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2020.

Đưa vào sử dụng Công trình nước sạch cho Thiếu nhi tổng trị giá 25 triệu đồng tại xã Suối Bau và trao tặng 718 xuất quà (trị giá 132,85 triệu đồng) cho toàn bộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Suối Bau; hỗ trợ 09 hộ dân xóa nhà tạm, với tổng kinh phí 180 triệu đồng tại 02 xã Tân Lang, Tường Phù; vận động được 09 hộ dân hiến 608,6 m2 đất xây dựng đường vào Trường Mầm non và dọc 02 bên đường bản Kíu, xã Huy Thượng (Hộ ông Đinh Văn Lượng, bản Chằm Chài hiến nhiều nhất với 169,6 m2 đất lúa).


Bà con xã Tường Phù tấp nập ra đồng làm vụ hè thu. Ảnh: P. Quỳnh

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển sản xuất các chuỗi : Chuỗi các loại quả xoài, bơ, bưởi; chuỗi sả; chuỗi măng sặt; chuỗi thanh long; chuỗi gạo; chuỗi gà thương phẩm; chuỗi quả có múi với tổng trị giá: 4.665,566 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất chuỗi mới (Chuỗi an xoa; chuỗi gai xanh; chuỗi quýt ngọt; chuỗi chuối; chuỗi sa nhân; chuỗi hồng giòn): 6.515,96 triệu đồng.

Mặt khác, giao kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 488,25 triệu đồng (Lớp trồng cây ăn quả tại xã Tân Lang, lớp kỹ thuật trồng rau, tỏi an toàn tại xã Tường Phù) ; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp: 1.400 triệu đồng: Các xã Tân Lang, Tường Phù, Mường Cơi, Huy Tân, Huy Thượng ; triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 842,224 triệu đồng với 04 sản phẩm cấp huyện (Quýt ngọt Mường Cơi, chanh leo sấy dẻo Mường Do, chè Mường Do, tinh dầu sả HTX Bắc Phong) và 02 sản phẩm cấp tỉnh thực hiện gồm: Miến dong Huy Thượng, cao an xoa HTX Uyên Thuận...

Kết quả thực hiện ước đến 30/6/2020: Bình quân chung của huyện đạt 11,7 tiêu chí/xã (tăng 0,2 tiêu chí/xã so với kết quả đạt năm 2019, tăng 1,9 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2019). Các xã tiêu biểu có tiêu chí đạt thêm trong 06 tháng đầu năm 2020 gồm: Tân Lang, Huy Tân, Mường Do, Huy Thượng, Tường Tiến, Tường Hạ, Đá Đỏ đều tăng thêm 01 tiêu chí, các xã còn lại giữ vững kết quả đạt.

Bà Vì Thị Uổi (bản Bùa Chung 1, xã Tường Phù) trong ngôi nhà tình nghĩa mới hoàn thành
tháng 6/2020. Đây là công trình do Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy trong tỉnh xây tặng.
Ảnh: P. Quỳnh

Ước thực hiện đến 30/6/2020, xã Tường Phù đã đạt thêm chỉ tiêu 17.2, 17.5 của Tiêu chí số: 17 Môi trường và an toàn thực phẩm. Nâng kết quả đạt: 14/19 tiêu chí, 42/49 chỉ tiêu.

Ước thực hiện đến 30/6/2020, xã Tân Lang đạt thêm tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa, nâng tổng số tiêu chí  đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu.

Triển khai "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới"

Đặc biệt, để tạo phong trào thi đua sôi nổi, đẩy nhanh tiến độ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện ủy Phù Yên ban hành Kế hoạch "Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới" năm 2020, với việc thành lập 02 tổ công tác, tập trung thực hiện tại xã Tân Lang, Tường Phù từ ngày 20/6/2020. Đồng thời chỉ đạo 05 xã đã đạt chuẩn và các xã còn lại chủ động triển khai thực hiện.

Tuyến đường nhánh dài 160m do 5 hộ dân bản Diệt đóng góp gần 70 triệu đồng mới
hoàn thành trong tháng 6/2020. Ảnh: P. Quỳnh

Kết quả, trong 06 tháng đầu năm các xã Tường Phù, Tân Lang, Mường Cơi, Gia Phù, Đá Đỏ, Huy Hạ, Huy Tường đã huy động được 1.256 lượt cán bộ xã tham gia, cắt tỉa 2 km đường hoa, nạo vét được 1 km rãnh đường, nạo vét kênh mương, ngăn dòng, trồng hoa, cây cảnh, xây bồn hoa, rào bảo vệ hành lang khuôn viên trụ sở.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, huyện Phù Yên phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm, đảm bảo hết năm nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn huyện lên 13,5 tiêu chí/xã, có thêm 02 xã Tường Phù, Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới và xã Mường Cơi có 01 bản nông thôn mới kiểu mẫu. 19 xã còn lại phấn đấu đạt thêm các tiêu chí đã đăng ký phấn đấu vào đầu năm 2020.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi (bản Thịnh Lang 1, xã Tân Lang) là hộ chăn nuôi lợn
qui mô lớn, mỗi năm thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Ảnh: P. Quỳnh

Tổ chức đánh giá, xếp hạng 06 sản phẩm OCOP (Quýt ngọt Mường Cơi, chanh leo sấy dẻo Mường Do, chè Mường Do, tinh dầu sả HTX Bắc Phong; Miến dong Huy Thượng, cao an xoa HTX Uyên Thuận) năm 2020. Triển khai có hiệu quả, tạo điểm nhấn trong việc thực hiện Kế hoạch “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn huyện.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” phát triển điểm Chương trình OCOP, hỗ trợ các HTX nông nghiệp phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã nhất là công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác làm đường giao thông nông thôn, điện nông thôn theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Sơn La.

Hệ thống nước sạch sắp hoàn thành, phục vụ đời sống sinh hoạt cho nhân dân xã Tường Phù.
Ảnh: P. Quỳnh

Đối với 02 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020 (Tân Lang, Tường Phù): Tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt  phấn đấu xã chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 năm 2020. Xã hội hóa các nguồn lực tại chỗ để thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí mềm, có sự tham gia chủ yếu của người dân như: tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư, số 16 – Văn hóa, số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm.

5 năm nay, gia đình ông Cầm Văn Tuấn (bản Mỏ, xã Tân Lang) đầu tư nuôi thỏ, mỗi năm
xuất bán khoảng 1.000 con, thu lãi 150 triệu đồng/năm. Ảnh: P. Quỳnh.

Tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước hết tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực của huyện. Các xã chủ động thực hiện công khai các khoản đóng góp của dân, theo nguyên tắc tự nguyện. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là công tác quản lý, buôn bán và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, dịch bệnh trên gia xúc, gia cầm./. 

 Phạm Quỳnh

Bình luận