: TVO 24 GIỜ: 2020-01-06 17:36:45

Lượt xem: 2166

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các ngân hàng năm 2020 là bao nhiêu?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2734/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các ngân hàng năm 2020 là bao nhiêu?
Ảnh minh họa

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc NHNN.

Như vậy mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các NHTM năm 2020 được giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2019.

Thanh Bình (thanhnienviet)

Bình luận