: TVO 24 GIỜ: 2020-11-19 19:34:54

Lượt xem: 2236

TVO và Viện Nghiên cứu Pháp luật Phía Nam hợp tác truyền thông tuyên truyền pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng Internet là một hình thức tuyên truyền hiện đại nhằm truyền tải những thông tin, yêu cầu, nội dung các quy định pháp luật đến với người dân, giúp cho người dân hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức cho việc tự tìm hiểu.

Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và căn cứ vào tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ta hiện nay, bản báo cáo của Trung ương trước Đại hội Đảng lần thứ III có nói: "Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Bắc nước ta phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa về kinh tế đồng thời phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hoá và kỹ thuật". Bản báo cáo còn nêu rõ nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta như sau: "Công tác giáo dục và đấu tranh tư tưởng phải nhằm nâng cao không ngừng trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ của nhân dân".

Ngoài ý nghĩa và tác dụng chung nói trên, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn là một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa việc phạm pháp xẩy ra, làm cho mọi người tự giác để duy trì bảo vệ lấy trật tự xã hội  và lợi ích tập thể của mình. Khi ý thức pháp chế trong nhân dân được nâng cao thì nhân dân sẽ tham gia ngày càng tích cực vào việc xây dựng pháp luật, thấy rõ luật pháp Nhà nước chính là do mình làm ra để bảo vệ quyền lợi cho mình, do đó việc tuân thủ kỷ luật xã hội và pháp luật Nhà nước sẽ mất dần tính chất gò bó, và trở thành một thói quen, một tập quán, một nhu cầu của tất cả mọi người. Đạt tới mức độ đó thì mọi quan hệ xã hội giữa Nhà nước với nhân dân, giữa cán bộ và nhân dân, giữa nhân dân với nhau sẽ không còn có sích mích, va chạm, cuộc sống trong xã hội sẽ ngày càng lành mạnh, thoải mái tươi vui và đầy hạnh phúc. 

BBT-TVO

Bình luận