: TVO 24H: 2020-10-09 22:28:41

Lượt xem: 2339

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chấn chỉnh công tác tuyển sinh đại học năm 2020

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh.

Thời gian qua, một số cơ sở đào tạo tổ chức triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy không thông báo tuyển sinh rõ ràng, tổ chức tuyển sinh chưa đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành đã gây hiểu sai và bức xúc đối với thí sinh, phụ huynh.

Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các trường đại học, cao đẳng khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh đảm bảo thực hiện đúng quy định của Quy chế tuyển sinh 2020.

Theo đó, Bộ yêu cầu các trường đại học, cao đẳng khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng trong công tác tuyển sinh.

Công tác xét tuyển bổ sung phải đảm bảo đúng quy định hiện hành, công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đợt tuyển sinh tiếp theo, các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại cơ sở đào tạo sau khi xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh trong Đề án tuyển sinh đã công bố ở các đợt tuyển sinh trước (kể cả số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị của cơ sở đào tạo; học sinh các trường dự bị đại học được giao về cơ sở đào tạo), Hội đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển đợt tiếp theo.

Thời gian xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT phải thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3313/BGDĐT – GDĐH ngày 28/8/2020 về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020.

Thông tin xét tuyển bổ sung phải đảm bảo đúng quy định hiện hành, công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội, trong đó phải công khai đầy đủ các thông tin như: Thời hạn nhận hồ sơ, đăng ký xét tuyển bổ sung, điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.

Sau khi kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới thực hiện xét tuyển để đảm bảo công bằng lấy kết quả từ cao xuống thấp và không vượt quá chỉ tiêu đã xác định.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị, các trường thông tin xét tuyển bổ sung phải công khai trên trang thông tin điện tử cơ sở đào tạo.

Ngay sau khi kết thúc đợt xét tuyển, cơ sở đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo với Bộ GD&ĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và các điều kiện bảo đảm chất lượng cơ sở đào tạo.

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: Diệu Thu (Dân Việt)

Bình luận